INTERNAT SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
ZESPOŁU PLACÓWEK W ŁUKOWIE

 

 

    Internat Ośrodka Szkolno-Wychowawczego znajduje się w nowoczesnym dwukondygnacyjnym budynku z 2006 roku, posiadającym bardzo dobre wyposażenie sanitarne i usługowe, posiada stołówkę, świetlicę. Realizuje swoje zadania we współpracy ze szkołą, rodzicami (opiekunami prawnymi)
i wychowawcami.

Głównym zadaniem internatu jest zapewnienie odpowiednich warunków pobytu dzieciom i młodzieży mieszkających w znacznej odległości od placówki szkolnej.

Całodobową opiekę nad wychowankami internatu sprawuje przyjazna, życzliwa i bardzo dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczyciele-wychowawcy starają się stworzyć dzieciom i młodzieży drugi dom, tak aby w czasie pobytu
w internacie mogły spędzić czas w miłej i sympatycznej atmosferze.

         Kadrę pedagogiczną stanowi 5 wychowawców w tym dwoje dyplomowanych, jeden mianowany i dwoje kontraktowych. Kadra ta organizuje prace w dwóch grupach, kontroluje wyniki nauczania, pomaga w nauce, analizuje sytuacje rodzinną i materialną podopiecznych. Obecnie w internacie zamieszkuje 25 wychowanków przydzielonych do dwóch grup wychowawczych. Internat przygotowany jest na przyjęcie 70 wychowanków.

      

Działania opiekuńcze, wychowawcze i rewalidacyjne wspomagane są przez fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, logopedyczną i medyczną. Wychowankowie mieszkają w pokojach dwu, trzy i czteroosobowych.     

DO NAJWAŻNIEJSZYCH CELÓW INTERNATU NALEŻY:

  1. UKSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU WYCHOWANKA, KTÓRY WYKORZYSTUJĄC W PEŁNI SWOJE MOŻLIWOŚCI INTELEKTUALNE, EMOCJE I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE FUNKCJONUJE WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH ŻYCIA.
  2. OCHRONA WYCHOWANKÓW PRZED ZAGROŻENIAMI CODZIENNEGO ŻYCIA.
  3. REAGOWANIE NA POJAWIAJĄCE SIĘ ZAGROŻENIA.
  4. POMOC W ROZWIJANIU ZDOLNOŚCI DO SAMOKONTROLI, SAMOOBSERWACJI.
  5. OSŁABIENIE CZYNNIKÓW RYZYKA PRZEZ DOSTARCZENIE ADEKWATNYCH INFORMACJI NA TEMAT SKUTKÓW ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH.
  6. UMACNIANIE POZYTYWNYCH POSTAW I POŻĄDANYCH DZIAŁAŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY.
  7. WDRAŻANIE WYCHOWANKÓW DO WSPÓLNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŁAD, PORZĄDEK W INTERNACIE ORAZ NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU.
  8. POMOC W ROZWIJANIU ZAINTERESOWAŃ I HOBBY WYCHOWANKA.

 

DO REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH INTERNAT POSIADA:

·         sześć pokoi sypialnych,

·         jadalnie,

·         pomieszczenia sanitarne,

·         świetlicę wyposażoną w zestawy komputerowe,

·         pomieszczenia administracyjne,

·         nowoczesny plac zabaw,

·         teren sportowo-rekreacyjny.

       

     

PEDAGOGICZNA OPIEKA WYCHOWAWCZA SPRAWOWANA JEST CAŁODOBOWO OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.

 W internacie obowiązuje następujący rozkład dnia:

 700            -        pobudka

700 - 730       -       czynności poranne

730 - 745       -       śniadanie

745 - 800       -      sprzątanie w pokoju oraz przygotowanie do zajęć szkolnych

800 - 1400     -      zajęcia szkolne

1400-1500     -      obiad

1500-1600     -        zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

1600-1800   -       nauka własna

1800-1830   -       kolacja

1830-1930   -       zajęcia w kołach zainteresowań
                            i grupach wychowawczych

1930-2030   -       toaleta wieczorowa

2030-2200     -       przygotowanie do ciszy nocnej

2200-700     -       cisza nocna

 Wychowankowie internatu mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w ramach działalności organizacji kół:

·         plastycznego,

·         informatycznego,

·         czytelniczego.

Realizowany jest również program dotyczący bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Grupy wychowanków korzystać mogą ze świetlicy gdzie popołudniami i wieczorami wychowankowie spędzają zorganizowany przez wychowawcę czas. Do użytku dzieci i młodzież maja komputery z dostępem do Internetu, gry playstation, gry dydaktyczne i edukacyjne.

Internat zgodnie z tradycją organizuje co roku uroczystości oraz imprezy rozrywkowe dla swoich wychowanków. Należą do nich:

·         ANDRZEJKI,

·         MIKOŁAJKI,

·         DZIEŃ CHŁOPAKA,

·         DZIEŃ KOBIET,

·         BOŻE NARODZENIE,

·         ŚWIĘTA WIELKANOCNE,

·         ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA.

 

Na terenie internatu działa Samorząd Wychowanków, dzięki i młodzież któremu dzieci uczą się samorządności i samodzielności pełniąc określone funkcje w grupach. W ramach działalności Samorządu organizowane są konkursy, dyskoteki.

Wyżywienie i opłaty za pobyt wychowanka w placówce ustalona jest na podstawie dochodów rodziców, opiekunów prawnych.

 

KORZYŚCI POBYTU WYCHOWANKA W INTERNACIE

·         atrakcyjne spędzanie wolnego czasu,

·         uczenie się prawidłowych relacji interpersonalnych,

·         kształtowanie poczucia wzajemnego szacunku,

·         radzenie sobie w codziennych sytuacjach,

·        wspólne życie w grupie wychowanków uczy samodzielności, zaradności,

·        oszczędność czasu i pieniędzy przez rodziców na codzienne dojazdy.

 Wychowankowie przebywając w Internacie Zespołu Placówek
i uczestnicząc aktywnie we wszystkich wspomnianych wcześniej formach uczą się prawidłowych relacji interpersonalnych, zachowań społecznie akceptowanych, współdziałania i współpracy w grupie społecznej, wzajemnego szacunku, dokonywania właściwych wyborów, radzenia sobie w codziennych, życiowych sytuacjach. Przy pełnej akceptacji i życzliwej pomocy wychowawców dzieci czują się bezpieczne i dowartościowane.

 

Oferta - powrót