ZAJĘCIA  GIMNASTYKI  KOREKCYJNEJ

Zdrowe, zgrabne, o pięknej sylwetce dziecko to marzenie każdego rodzica. Dlatego w naszej szkole prowadzone są specjalistyczne zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, których głównym celem jest przeciwdziałanie stwierdzonym wadom postawy i wyrównywanie odchyleń fizjologicznych. Pierwszoplanowe cele zajęć to:

  • harmonijny rozwój dziecka,

  • kształtowanie psychomotoryki,

  • kształtowanie estetyki ruchu.

Przez aktywność ruchową dziecka doskonalone są czynności i funkcje pracujących narządów, wzmacnianie organizmu, kształcenie i usprawnianie wszystkich układów. Działalność ruchowa ma również duży wpływ na rozwój psychiczny dziecka.

Na zajęciach z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej stosowane są metody zabawowo – naśladowcze, bezpośredniej celowości ruchu jak również metody rozwijające świadomość ciała tj.: M. i Ch. Knillów, W. Sherborne i R. Labana.

 

Oferta - powrót