Święto Szkoły - poświęcenie sztandaru i nadanie imienia placówce

W dniu 16 października 2014 r. przeżywaliśmy niecodzienną uroczystość: poświęcenia sztandaru i nadania imienia Marii Konopnickiej Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu i Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu. Świętowali z nami nauczyciele z całego powiatu, gdyż naszej uroczystości towarzyszyły obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św., której przewodniczył Jego Ekscelencja ks. biskup Kazimierz Gurda. W swojej homilii JE biskup podkreślił wielkość Marii Konopnickiej. Z jej utworów wyłania się ona jako poetka, dla której ogromne znaczenie miała wiara, los pokrzywdzonych, szczególnie dzieci, a także umiłowanie ziemi rodzinnej (także Podlasia). Po przemarszu pocztów sztandarowych poszczególnych szkół powiatowych oraz przybyłych gości rozpoczęła się akademia, podczas której Rada Rodziców przekazała sztandar na ręce Pani Dyrektor Danuty Kowal oraz reprezentacji uczniów. Miłym akcentem uroczystości było odczytanie przez p. wicedyrektor E. Kłosińską listu prawnuczki Marii Konopnickiej.

W ramach obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej uhonorowano nauczycieli Nagrodami Starosty Łukowskiego. Z naszej szkoły wyróżnieni zostali: p. D. Kowal. p. E. Kłosińska, p. A. Koźlak, p. D. Trochimska, p. M. Zaniewicz.

Nauczyciele, którzy uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego odebrali akty mianowania oraz złożyli ślubowanie. W tym gronie znalazły się też p. E. Olek i p. M. Walecka.

Następnie pani dyrektor Danuta Kowal za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej wręczyła nauczycielom naszej placówki Nagrody Dyrektora. Otrzymali je: p. E. Abramek, p. M. Badurka, p. R. Bednarczyk, p. A. Dybciak, p. I. Grzyb, p. W. Kokosiński, p. A. Krasuska, p. E. Krupa, p. B. Makosz, p. M. Mazur, p. B. Michałko,p. R. Mościcka, p. A. Nawrocka, p. A. Strzyżewska, p. I. Sulej, p. K. Turska.

Tradycyjnie w tym dniu podsumowano wyniki rywalizacji sportowej szkół powiatu łukowskiego prowadzonej przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łukowie.

Na koniec wszyscy zgromadzeni mogli obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów naszej placówki. Młodzi artyści pod kierunkiem p. E. Bajory, B. Jakubiec i M. Wielgosz. przygotowali przedstawienie „Przygody Janka Wędrowniczka" oparte na bajce Marii Konopnickiej „O Janku Wędrowniczku". Była to skrócona historia Janka – kilkuletniego chłopca, który w tajemnicy przed najbliższymi wyrusza w świat, aby go poznać i przeżyć niezwykłe przygody.

Na swojej drodze Janek spotyka wielu przyjaciół, jednak w drodze powrotnej do domu błądzi.

Z opresji wybawia go wierny pies, który odnajduje wędrowca i prowadzi do domu. Bajka zawiera przesłanie odnoszące się do roli szkoły, jako placówki ułatwiającej młodym ludziom odnalezienie właściwej drogi w życiu.

W części artystycznej wystąpiła też młodzież Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie, przygotowana przez Pana W. Zielonkę, która także uświetniała mszę św. oprawą muzyczną.

Publiczność gromkimi brawami przyjęła występ wszystkich młodych artystów.

(1/202): (2/202):
(3/202): (4/202):
(5/202): (6/202):