W dniu 1 lutego 2016 roku uczniowie szkoły podstawowej uczęszczający na zajęcia kółka matematyczno – przyrodniczego pod opieką pani Iwony Sulej i Anny Pucyk zorganizowały szkolny dzień oszczędzania energii pod hasłem „Energię oszczędzamy – o środowisko dbamy”. Został on przygotowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Planeta Energii”, do której przystąpiła nasza szkoła.

Cała społeczność szkolna została zaproszona do wspólnej zabawy podczas wszystkich przerw. Uczniowie chętnie rozegrali partię w Eko – grze, odszukiwali pary żarówek energooszczędnych w grze memo, rozwiązywali krzyżówki i wykreślani, które promowały oszczędność energii i prądu elektrycznego oraz przypominały zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. Wielu uczniów naszej szkoły wzięło udział  w kolorowaniu obrazków promujących zachowania ekologiczne.

    

    

    

    

    

Podsumowaniem szkolnej akcji było wspólne tworzenie „Zasad bezpiecznego korzystania z prądu i urządzeń elektrycznych”. Osoby aktywnie biorący udział w zabawie został nagrodzone.

      

Wszyscy tego dnia aktywnie włączyli się w działania ekologiczne – gasili niepotrzebnie zapalone światło oraz wyłączali urządzenia będące w trybie czuwania. Dużej części społeczności uczniowskiej zostały te nawyki ekologiczne na dłużej!

 

(Opracowała: I. Sulej)

Aktualności