Godło Polski

Dni wolne

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)  dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 będą:

  • 31.10.2022 r.
  • 22.12.2022r.
  • 02.05.2023 r.
  • 09.05.2023r.
  • 23.05.2023r. i 24.05.2023r. – dla uczniów szkoły podstawowej klas IV-VIII
Wróć na górę