Godło Polski

Dni wolne

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)  dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 będą:

  • 12.11.2020 r.
  • 13.11.2020r.
  • 21.12.2020 r.
  • 22.12.2020 r.
  • 04.01.2021r.
  • 05.01.2021 r.
Wróć na górę