Godło Polski

Dni wolne

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1603)  dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie informuje, że dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 będą:

  • 15.10.2021 r.
  • 12.11.2021r.
  • 22.12.2021 r.
  • 07.01.2022 r.
  • 02.05.2022r.
  • 17.06.2022 r.
  • 07.06.2022r. – dla szkoły Branżowej I Stopnia
Wróć na górę