EEG BIOFEEDBACK

 

Czym jest EEG Biofeedback?

EEG Biofeedback powszechnie nazywana jest „terapią XXI wieku”. Metoda ta umożliwia trening poprawiający efektywność pracy mózgu ucznia i kontrolę nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pomaga odpowiednio się zrelaksować, lepiej radzić sobie w trudnych sytuacjach, zwiększa kreatywność i pozytywne myślenie, poprawia szybkość uczenia się i zapamiętywania nowego materiału.

Jak wygląda gabinet dla prowadzenia treningów EEG Biofeedback?

Na wyposażenie gabinetu składają się: stanowisko terapeuty, wygodny fotel, komputer i dwa monitory. Na jednym z nich terapeuta obserwuje wykresy obrazujące aktywność poszczególnych fal mózgowych. Drugi monitor jest przeznaczony dla ucznia „grającego” umysłem w wideogry. Gabinet musi znajdować się w cichym miejscu.

Jak działa EEG Biofeedback?

Do treningu wykorzystywana jest komputerowa technika, za pomocą której dokonuje się jakościowej i ilościowej oceny zapisu fal mózgowych (EEG) z różnych obszarów mózgu. Komputer wyposażony jest w specjalną przystawkę do sprzężenia zwrotnego. Informacje uzyskane w ten sposób pozwalają kontrolować i poprawiać obserwowane parametry, a tym samym czynność fizjologiczną mózgu. Dzięki systematycznemu treningowi dziecko uczy się pozytywnie zmieniać wzorzec generowanych fal mózgowych. Wyraźne i zauważalne zmiany w funkcjonowaniu ucznia (poprawa koncentracji, zdolności poznawczych, uspokojenie, wyciszenie emocji) pedagodzy obserwują już po dwudziestu systematycznych treningach w ciągu jednego roku szkolnego (nie rzadziej niż raz w tygodniu). Terapia metodą EEG Biofeedback jest nieinwazyjna i nie ma żadnych skutków ubocznych.

  

Nienaukowe wytłumaczenie pojęcia „sprzężenie zwrotne”

Najprostszym przykładem sprzężenia zwrotnego może być waga. Gdy człowiek się waży, dostaje informacje o ciężarze swego ciała – na jej podstawie zaczyna zmieniać sposób odżywiania i aktywność fizyczną. Analogicznie w trakcie terapii Biofeedback aparatura ocenia określone funkcje naszego mózgu, a my możemy własnym wysiłkiem, świadomie zmienić nasze samopoczucie. Terapeuta w danym przypadku jest pośrednikiem, który pomaga pacjentowi wybrać optymalną metodę korekcji.

Na czym polega aktywność dziecka w czasie treningów?

Uczniowi poddawanemu treningowi terapeuta przykleja do głowy elektrody, zbierające sygnał przebiegu fal mózgowych. Trener monitoruje parametry pracy mózgu na swoim ekranie i przy pomocy działań psychologicznych stymuluje ucznia do lepszych wyników prowadzonej przez niego „gry”. O powodzeniu w wideogrze uczeń jest informowany wzrokowo i słuchowo. Poprawa parametrów pracy mózgu koreluje z sukcesem w „grze”. Pozytywnie rozbudzony mózg dąży do nagród i tym samym optymalizuje swoją pracę w procesie samouczenia się. Dziecko widzi, że można odnosić sukcesy dzięki własnemu wysiłkowi oraz samodzielnie kierować konkretną sytuacją w życiu codziennym. W ten sposób pozbywa się kompleksów dotyczących własnej bezradności. Następnie celem terapeuty jest nauczenie dziecka przenoszenia pozytywnych doświadczeń z wideo gry do swojego codziennego życia, tak aby odczucie sfinalizowania własnego wysiłku oraz świadomość możliwości osiągnięcia celu na zawsze zostały jego przekonaniami.

Przykładowa plansza do gry

 

Oferta - powrót