BIBLIOTEKA

Biblioteka w Zespole Placówek w Łukowie czynna jest codziennie w godzinach: 800 – 1100, pracuje w niej jeden bibliotekarz w pełnym wymiarze godzin. Ze zbiorów biblioteki korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły, niekiedy także osoby z zewnątrz.  Biblioteka liczy ponad 4000 woluminów. Oprócz książek zawiera także zbiory audiowizualne - kasety video, płyty CD oraz inne pomoce do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wyposażona jest w sprzęt RTV.

Praca pedagogiczna nauczyciela – bibliotekarza związana jest z realizacją programu edukacji czytelniczej i medialnej, śledzeniu nowości na rynku wydawniczym i ich zakupie, w miarę możliwości finansowych szkoły.

Od drugiej połowy stycznia 2008r. funkcjonuje w bibliotece szkolnej centrum informacji multimedialnej. Uczniowie mają do dyspozycji 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz urządzenie wielofunkcyjne. Z ICIM korzystają także nauczyciele podczas zajęć dydaktycznych oraz dydaktyczno – wyrównawczych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

      

We współpracy z bibliotekarzem w szkole prowadzona jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

Oferta - powrót