Aktualności
Szkolnego
Klubu Wolontariatu

 

17.12.2017r. Jarmark bożonarodzeniowy
8-9.12.2017r. "Tak, pomagam!"
23.09.2017r. "Kromka chleba dla sąsiada"