Godło Polski

Rehabilitacja 25 Plus

W Zespole Placówek w Łukowie od września 2018r. realizowane są zajęcia w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. W roku szkolnym 2022/2023 to już piąta edycja projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem programu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. 

Na zajęcia uczęszcza dziesięciu beneficjentów programu. Są to absolwenci Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Każdy z uczestników projektu uczestniczy w zajęciach grupowych  lub indywidualnych.

Formy wsparcia, które świadczone są przez adresata programu na rzecz beneficjentów:

  1. Przejazdy na zajęcia  do szkoły i do domu.
  2. Zajęcia kulinarne w tym przygotowanie śniadania, nakrywanie do stołu.
  3. Zajęcia plastyczne
  4. Zajęcia muzyczno – rytmiczne
  5. Zajęcia polisensoryczne.
  6. Zajęcia z komputerem
  7. Czynności samoobsługowe: rozbieranie, ubieranie się, spożywanie posiłków.
  8. Zajęcia rehabilitacyjne.

REHABILITACJA 25 PLUS – DZIEŃ CHŁOPAKA

REHABILITACJA 25 PLUS – ZAJĘCIA W SZKOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wróć na górę