Godło Polski

Rehabilitacja 25 Plus

W Zespole Placówek w Łukowie od września 2018r. realizowane są zajęcia w ramach pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. Jest to trzecia edycja projektu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.                                                       

Celem programu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej. W bieżącym roku przyznane zostały środki finansowe w wysokości 180 000 zł. W ramach tych środków uczestnicy otrzymają po około 1200 godzin wsparcia w dziedzinie terapii komunikacyjnych, poznawczych i rozwojowych, społeczno-kulturalnych.

Na zajęcia uczęszcza sześciu beneficjentów programu. Są to absolwenci Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Każdy z uczestników projektu uczestniczy w zajęciach grupowych  lub indywidualnych.

Formy wsparcia, które świadczone są przez adresata programu na rzecz beneficjentów:

  1. Przejazdy na zajęcia  do szkoły i do domu.
  2. Zajęcia kulinarne w tym przygotowanie śniadania, nakrywanie do stołu.
  3. Zajęcia rękodzielnicze.
  4. Zajęcia polisensoryczne.
  5. Zajęcia z książką.
  6. Czynności samoobsługowe: rozbieranie, ubieranie się, spożywanie posiłków.
  7. Zajęcia rehabilitacyjne.


Wróć na górę