Godło Polski
Witaj maj!  3 maj!

Witaj maj! 3 maj!
03.05.2022

W 2022 r. przypada 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Konstytucję uchwalił Sejm Czteroletni, zwany Wielkim (1788-1792). Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych. Konstytucja, uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmieniła ona ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto. Przez wiele lat nie mogliśmy obchodzić uroczyście tego święta dopiero w 1990 r. dzień 3 maja został ustanowiony świętem narodowym. Zachęcamy do radosnego świętowania i wywieszenia flag na swoich domach.

(Opracowała: A. Szaniawska)


Wróć na górę