Godło Polski

O G Ł O S Z E N I E
16.10.2020

Łuków dnia 16 października 2020 r.

 

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

Od 19 października 2020 roku wszystkie placówki wchodzące w skład Zespołu Placówek w Łukowie wznawiają funkcjonowanie w trybie stacjonarnym.

W związku z objęciem naszego powiatu strefą czerwoną,  wprowadzone zostają dodatkowe, szczególne obostrzenia wynikające z zaleceń Ministra Zdrowia:

 1. W dalszym ciągu rodzice przyprowadzają do szkoły TYLKO DZIECI ZDROWE.
 2. Do SOSW przyprowadzamy dzieci od godziny 7.40 do godziny 8.00; wyznaczonym wejściem w dniu 01 września 2020 r.
 3. Do ORW przyprowadzamy dzieci od godziny 8.10 do godziny 8.30.
 4. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły, przekazują dziecko nauczycielowi dyżurującemu.
 5. Uczniowie uczą się w wyznaczonej klasie, a przerwę reguluje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 6. Ogranicza się liczbę dzieci w świetlicy szkolnej. Pozostają dzieci tylko do niej zakwalifikowane.
 7. Uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia na terenie placówki zobowiązani są do noszenia maseczek.
 8. Dzieci z klas I – IV i z niepełnosprawnością ruchową, sprzężoną przy odbieraniu będą przyprowadzane przez nauczyciela lub pomoc nauczyciela.
 9. Dokumenty dotyczące dowożenia, zaświadczeń itp. składamy na stoliku przy głównym wejściu. Odbieramy je po dwóch dniach.
 10. Z pracownikami szkoły, sekretariatem kontaktujemy się telefonicznie Tel. 25 798 27 72.
 11. Obowiązuje nas wszystkich: MASECZKA, DYSTANS, DEZYNFEKCJA.

 

Danuta Kowal – dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie.


Wróć na górę