Godło Polski

Szanowni Rodzice i Drodzy Wychowankowie !
11.10.2020

Wobec utrzymującej się wysokiej absencji pracowników w ORW i SOSW, dużej liczby osób objętych kwarantanną, po uzyskaniu zgody stacji sanitarno – epidemiologicznej i organu prowadzącego placówkę zostały zawieszone wszystkie zajęcia w Zespole Placówek  do dnia 16 października 2020 r.

W szkole podstawowej,  szkole przysposabiającej do pracy, szkole branżowej I stopnia i ORW będziemy prowadzili zdalne nauczanie.

W dalszym ciągu prosimy o utrzymanie systematycznego kontaktu z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami.

Mam nadzieję, że w szkole spotkamy się wszyscy 19  października 2020r.

 

                                                        Dyrekcja Zespołu Placówek w Łukowie


Wróć na górę