Godło Polski

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
07.10.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w porozumieniu ze stacją sanitarno – epidemiologiczną oraz organem prowadzącym placówkę ulega zmiana organizacji pracy Placówki. Od dnia 08.10.2020r. uczniowie SOSzW pracują w trybie hybrydowym:

  1. W trybie zdalnym pracują uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy, z wyjątkiem klasy Iazp
  2. W trybie stacjonarnym (w szkole) oraz zdalnym pracuje Szkoła Branżowa I Stopnia.

Uczniowie pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć z wyjątkiem uczniów klas IIa, IIb, IIIa Szkoły Branżowej I Stopnia oraz klasy Iazp Szkoły Przysposabiającej do pracy.

plan Szkoła Branżowa I Stopnia od 08-16.10.2020

plan Iazp Szkoły Przysposabiającej do Pracy od 08-16.10.2020


Wróć na górę