Godło Polski

Szanowni Rodzice i Drodzy Wychowankowie !
05.10.2020

Wobec wysokiej absencji pracowników w ORW i dużej liczby objawów przeziębień wychowanków po uzyskaniu zgody stacji sanitarno – epidemiologicznej i organu prowadzącego placówkę zostały zawieszone grupowe zajęcia w ORW w dniach od 05 października do dnia 09 października 2020 r.

Będziemy prowadzili mieszany system nauczania.

W tym tygodniu w grupach: IV, V, VII, VIII i X będą prowadzone zajęcia zdalne.

We wszystkich grupach wychowankowie i uczniowie mogą uczestniczyć w indywidualnych zajęciach specjalistycznych, według ustalonych indywidualnych planów, z którymi Państwo zostaniecie zapoznani przez nauczycieli. Prosimy o utrzymanie systematycznego kontaktu z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami.

Jednocześnie pragnę zapewnić Państwa, iż występuje jeden pozytywny wynik u pracownika. Bardzo proszę Państwa o przyjęcie odpowiedzialności za siebie, rodziny i wszystkich z którymi się spotykacie również pracowników szkoły. Nie posyłajmy więc do szkoły dziecka, u którego jest katar, gorączka, kaszel

Mam nadzieję, że w szkole spotkamy się wszyscy 12 października 2020r.

 

                                                        Dyrekcja Zespołu Placówek w Łukowie


Wróć na górę