Godło Polski

Kształcenie na odległość w Zespole Placówek w Łukowie przedłużone
04.06.2020

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

W dniu 03 czerwca 2020r. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie dalszego czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do zakończenia zajęć edukacyjnych tj. 26 czerwca 2020 r.

Przypominam, iż z dniem 25 maja 2020 wznowione zostały zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w ORW, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne, konsultacje,  wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas I –III i zajęcia świetlicowe.

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym cały czas realizujemy naukę na odległość. Prosimy o utrzymanie systematycznego kontaktu z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami.

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego Państwa dzieci mogą korzystać z możliwości poprawy ocen z poszczególnych przedmiotów nauczania.  Pedagodzy i wszyscy specjaliści chętnie porozmawiają również z Państwem.

 

Danuta Kowal – dyrektor Zespołu Placówek w Łukowie


Wróć na górę