Godło Polski

Kształcenie na odległość w Zespole Placówek w Łukowie przedłużone do 07 czerwca br.
17.05.2020

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, 14 maja br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie dalszego czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 Przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty została przedłużona do 07 czerwca br. i obejmuje również uczniów Zespołu Placówek w Łukowie.

Jednocześnie przywrócono możliwość organizacji zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, rewalidacyjnych, specjalistycznych i zajęć WWR na wniosek rodziców oraz zajęć dla uczniów klas I – III. By zapewnić bezpieczeństwo uczniom i wychowankom, których rodzice wyrażą chęć udziału w wymienionych zajęciach opracowaliśmy  procedury bezpieczeństwa. Po zapoznaniu się z nimi i akceptacji poprzez złożenie stosownych oświadczeń wymienionych w procedurach możecie Państwo zgłosić dziecko do udziału w wymienionych formach pracy.    

Przypomnijmy, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym cały czas realizujemy naukę na odległość. Prosimy o utrzymanie systematycznego kontaktu z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami.

                         Dyrekcja Zespołu Placówek w Łukowie

Załączniki:

Procedury bezpieczeństwa

Oświadczenia dla Rodziców


Wróć na górę