Godło Polski
„Bezpieczna droga do szkoły” -spotkanie z policjantem.

„Bezpieczna droga do szkoły” -spotkanie z policjantem.
12.09.2019

Dnia 12.09.2019r. w naszej szkole odbyła się coroczna akcja Policji i PSB Mrówka pod hasłem ,,Bezpieczna droga do szkoły”.  Głównym celem tej akcji było przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Działania sprzyjające bezpieczeństwu naszych uczniów są szczególnie bliskie sercom  nauczycieli, dlatego też zaproszeni policjanci ruchu drogowego przybliżyli uczniom podstawowe zasady poruszania się po drodze. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali prelekcji. Następnie pan policjant zadawał pytania, by sprawdzić wiadomości dzieci. Uczniowie bardzo chętnie zgłaszali się do odpowiedzi. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi  otrzymywali nagrodę w postaci gadżetu odblaskowego. Uczniom wiele radości dostarczyła maskotka – Mrówka, która również zadawała pytania, a dzieci cieszyły się i chętnie odpowiadały.

Na zakończenie dzieci otrzymały kolorowanki ze znakami drogowymi i zostały poczęstowane cukierkami, po czym zrobiliśmy wspólne zdjęcie.

Spotkanie zorganizowały p. Iwona Abramek i p. Anna Kryczka- Wysokińska, które serdecznie podziękowały przybyłym gościom za przekazanie cennych informacji.

 

(Opracowały: Iwona Abramek, Anna Kryczka- Wysokińska)


Wróć na górę