Godło Polski
„Rehabilitacja 25 PLUS” – już ruszyła….

„Rehabilitacja 25 PLUS” – już ruszyła….
20.11.2018

Zapraszamy absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
którzy ukończyli 23 rok życia
na bezpłatne zajęcia realizowane w ramach „Rehabilitacja 25 Plus”


Wróć na górę