Godło Polski
XI Wojewódzki Konkurs Ekologiczno-Plastyczny „WODA TO ŻYCIE” pt: Woda w polskim krajobrazie”

XI Wojewódzki Konkurs Ekologiczno-Plastyczny „WODA TO ŻYCIE” pt: Woda w polskim krajobrazie”
15.05.2018

W dniu 15 maja 2018r. w Zespole Placówek w Łukowie odbył się już po raz XI Wojewódzki Konkurs Ekologiczno-Plastycznego „WODA TO ŻYCIE” pt: Woda w polskim krajobrazie”. Wzięło w nim udział 18 uczestników z pięciu ośrodków: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Baczkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzecu Podlaskim, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Siedlcach, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju oraz Zespołu Placówek w Łukowie.

Jury w składzie: Marzenna Gałach – wicedyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie – przewodnicząca jury, Renata Bednarczyk – nauczyciel Zespołu Placówek w Łukowie, Łukasz Rój – inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łukowie, oceniało prace w trzech kategoriach:

  • edukacja wczesnoszkolna,
  • szkoła podstawowa IV – VIII,
  • gimnazjum

Jury w/w składzie, po obserwacji i ocenie samodzielnej pracy uczestników konkursu przyznało I miejsca:

  • edukacja wczesnoszkolna – Katarzyna Komar (SOS-W w Siedlcach)
  • szkoła podstawowa IV–VIII –  Kamil Domań (Zespół Placówek w Łukowie)
  • gimnazjum – Patrycja Fijałek (SOS-W Międzyrzecu Podlaskim).

Ponadto 4 osobom dodatkowo przyznano nagrody Starosty Łukowskiego:

  • edukacja wczesnoszkolna – Jarosław Kot
  • szkoła podstawowa IV–VIII- Jacek Kowieski; Bartłomiej Zbieć
  • gimnazjum – Weronika Machnio

Nagrodzone prace wyróżniały się oryginalnym ujęciem tematu, ciekawą kompozycją i bogatą kolorystyką. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się umiejętnością stosowania techniki malarskiej – farba plakatowa, zaś treść  ukazuje umiejętność obserwacji przyrody oraz znaczenie wody w przyrodzie i życiu człowieka. Dlatego też pozostali uczniowie otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy.

Wszystkie prace cechuje wrażliwość na piękno przyrody oraz ciekawa plastyczna interpretacja tematu.

Konkurs przygotowały nauczycielki Zespołu Placówek: Lidia Piechocka, Maryla Woźniak, Bożena Michałko, Iwona Sulej.

(Opracowała: R. Bednarczyk)


Wróć na górę