Godło Polski
Wigilia w ORW

Wigilia w ORW
15.12.2017

W piątkowe popołudnie 15 grudnia w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym im. M. Konopnickiej w Łukowie zebrali się przy wigilijnym stole wychowankowie, rodzice i nauczyciele. Uroczystość otworzyła p. Wicedyrektor Ewa Kłosińska, która powitała wszystkich i złożyła serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia. Pani Wicedyrektor podkreśliła znaczenie wzajemnej życzliwości i szacunku w budowaniu dobrych relacji między szkołą i rodziną uczniów. W atmosferę nadchodzących świąt wprowadziło odczytanie fragmentu Ewangelii przez p. Grażynę Ryszkowską. Rodzice, wychowankowie i nauczyciele placówki podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Świąteczna atmosfera życzliwości i wzajemnego zrozumienia sprzyjała nawiązaniu pozytywnych relacji. Zasługą rodziców i nauczycieli był również suto zastawiony stół, na którym nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw.

O dobrą organizację i uroczystą oprawę spotkania zadbały panie: Justyna Kucharzak, Aneta Osińska, Agnieszka Pracz, Dominika Tuszyńska, choć z pomocą przyszli również inni pracownicy placówki.

(Opracowały: J. Kucharzak, A. Osińska)


Wróć na górę