Godło Polski
Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej
16.10.2017

Dnia 16 października 2017r. w naszej Placówce odbyła się uroczysta akademia z okazji DEN. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele, rodzice a także grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru naszej szkoły oraz odśpiewaniem hymnu. Zgromadzonych serdecznie powitała pani dyrektor Danuta Kowal. Pani dyrektor wypowiedziała serdeczne słowa życzeń i podziękowań skierowane do wszystkich pracowników Zespołu za ich codzienny trud, cierpliwość i okazywane serce. Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców pani Grażyna Kulik, która w imieniu rodziców wyraziła podziękowania dla nauczycieli za ich wysiłek wkładany w edukację i wychowanie uczniów oraz okazywane im serce. Przedstawicielki Rady Rodziców w osobach pani Grażyny Kulik i pani Moniki Siwiak na ręce dyrekcji złożyły symboliczne kwiaty.

Uczniowie naszej szkoły na tę okazję przygotowali część artystyczną, na którą składały się podziękowania wyrażone w wierszach, piosence i tańcu. Wiele radości widzom przysporzyła część humorystyczna – „wesołe rymy o szkole i nauczycielach” oraz scenka „O pewnym Belfrze”. Część artystyczną zakończyło odegranie „Sto lat” na cymbałkach i dzwonkach diatonicznych przez duet naszych uczniów. Występy naszych małych artystów spotkały się z pozytywnym przyjęciem widowni, która poszczególne występy nagradzała rzęsistymi brawami. Uczniów do występu przygotowały panie Emilia Olek oraz Anna Kryczka –Wysokińska.

DEN to również dobra okazja do wyróżnienia zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracji. Pani dyrektor swoją nagrodą uhonorowała nauczycieli: p. Iwonę Abramek, p. Grzegorza Gomółkę, p. Ewelinę Federowicz, p. Jacka Kęzika, p. Ewę Kłosińską, p. Karola Kowal, p. Annę Kryczka-Wysokińską, p. Andrzeja Łukowskiego, p. Martę Matusiak, p. Emilię Olek, p. Aleksandrę Smolak, p. Agnieszkę Szaniawską, p. Aneta Świderską, p. Dorotę Trochimską oraz p. Karolinę Turską. Nagrodzeni zostali również pracownicy obsługi i administracji: p. Justyna Bulak, p. Małgorzata Szczygielska, p. Urszula Lisiewska, p. Agnieszka Furman, p. Mariola Żądełek, p. Danuta Olifirowicz, p. Anna Krasuska.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowana została pani Elżbieta Abramek. Nagrodą Starosty Łukowskiego na powiatowych obchodach DEN wyróżnieni zostali: p. dyrektor Danuta Kowal, p. Anna Pucyk, p. Bożena Tryboń, p. Lidia Piechocka i p. Mariusz Zaniewicz.

Po części oficjalnej wszyscy udali się na słodki poczęstunek.

Szkolne obchody Dnia Edukacji Narodowej przygotowały panie: Emilia Olek, Anna Kryczka –Wysokińska oraz pani Beata Jakubiec. Serdeczne podziękowania składamy pani Aleksandrze Smolak za prowadzenie części oficjalnej.

(Opracowała: A. Kryczka – Wysokińska)


Wróć na górę